Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cvut

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
cvut [2014/10/02 19:03] Gejza Dohnalcvut [2014/10/02 19:03] (aktuální) Gejza Dohnal
Řádek 1: Řádek 1:
 {{ ::gejza_s_dymkou.jpg?200| }} {{ ::gejza_s_dymkou.jpg?200| }}
  
-==== Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. ====  <html> +==== Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. ====  
-<span id='badgeCont329849' style='width:26px'><script src='http://labs.researcherid.com/mashlets?el=badgeCont329849&mashlet=badge&showTitle=false&className=a&rid=E-7224-2014&size=small'></script></span> +
-</html>+
  
 Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze,
/data/www/gejza.nipax.cz/data/attic/cvut.1412269388.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/02 19:03 autor: Gejza Dohnal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki